top of page

אבחון וטיפול במחלות צוואר הרחם, קולפוסקופיה

קולפוסקופיה הנה בדיקה אבחנתית של צוואר הרחם, הנרתיק ושפתי הפות באמצעות מכשור אופטי מיוחד הנקרא קולפוסקופ.  מטרתה העיקרית של הקולפוסקופיה היא מניעת סרטן צוואר הרחם, באמצעות גילוי מוקדם של נגעים טרום סרטניים וטיפול בהם.

דר' ברוכים מבצע במרפאה את בדיקת הקולפוסקופייה. במידת הצורך באם מזוהים אזורים חשודים, מבוצעת ביופסיה שהינה לקיחת דגימת רקמה מהאזור הנבדק למעבדה. תוצאות הבדיקה מתקבלות בתוך 10-14 יום.

bottom of page