top of page

כריתות רחם בגישה לפרוסקופית

דר' ברוכים מבצע כריתות רחם פשוטות ומורכבות בגישה לפרוסקופית. בגישה זו הניתוח מבוצע בכירורגיה זעיר פולשנית דרך מספר פתחים קטנים בדופן הבטן שדרכם מוחדר מיכשור אופטי ומכשירים זעירים.

הניתוח מבוצע בהרדמה כללית, המצלמה מוחדרת דרך פתח בטבור והניתוח יבוצע באמצעות 2-3 נקבים קטנים בדופן הבטן התחתונה. הרחם מנותק ויוצא דרך פתח בנרתיק.

לשיטה הלפרוסקופית יש יתרונות רבים על השיטה הפתוחה (חתך אורכי או רחבי בבטן), כולל זמן אישפוז קצר יותר, התאוששות מהירה והפחתה בכאבים

bottom of page