top of page

כירורגית אגן כולל כירורגיה זעיר-פולשנית

פרופ' ברוכים מבצע ניתוחים גינקולוגיים הקשורים באברי הרבייה, רחם, צוואר הרחם, שחלות וחצוצרות. חלק ניכר מהניתוחים מתבצעים בטיפול כירורגי זעיר פולשני, ללא צורך בפתיחת בטן.

 

במהלך ניתוח זה משתמשים במצלמה זעירה המוחדרת לחלל הבטן ומעבירה את התמונה למסך ווידאו ומאפשרת לראות את אברי האגן והבטן ולבצע ניתוחים.

 

דר' ברוכים מבצע אף ניתוחים עם פתח כניסה אחד (בטבור) – Single Port laparoscopy

 

לכירורגיה הזעיר פולשנית יש יתרונות רבים הכוללים החלמה מהירה, הפחתה בכאבים ותוצאות קוסמטיות משמעותית טובות יותר מהשיטה הפתוחה

bottom of page